Contacts/PR

For any business related questions please contact me by email: LifeByTroya@gmail.com
All content on this blog is created myself (unless stated otherwise), and is not influenced by third parties.
All thoughts and opinions expressed on this blog (with the exception of user comments) are mine, and 100% honest!
Any unauthorized copying or reproduction of material from this blog is prohibited without express permission from myself. The content of this blog can not be sold, reproduced or distributed without my written permission.
This blog does not contain any content which might present a conflict of interest. 
Location - Riga, Latvia (Europe) 

Ja Jūs esat ieinteresēti sadarbībā ar mani, lūdzu rakstīt uz e-pastu: LifeByTroya@gmail.com
Šī bloga saturu veidoju pati (ja nav rakstīts citādāk) un manu viedokli neietekmē citu cilvēku viedokli.
Visas domas un viedokļi šajā blogā ir manas (izņemot lietotāju komentārus) ir manas un 100% godīgās.
Jebkura šī bloga materiālu neatļauta kopēšana vai reproducēšana ir aizliegta bez manas rakstiskās atļaujas.

В случае, если вы заинтересованы в сотрудничестве со мной, вы можете связаться по электронной почте: LifeByTroya@gmail.com.
Содержимое блога написано мной (если не указано по другому) и на него не влияют мнения третьей стороны.
Все мысли и мнения высказанные в этом блоге (исключая комментарии пользователей) мои и  100 % честные.
Любое распространение и копирование информации из этого блога без моего письменного разрешения запрещено!
Место проживания - Рига, Латвия


Мои статьи в других ресурсах || My Articles in other resources 

Косметиста - посты с 2011 годаShare
Tweet
Pin
Share